ING gaat data via Ockto gebruiken bij valideren hypotheekaanvraag

12-05-2020

Met ingang van 12 mei 2020 kunnen adviseurs van twee grote onafhankelijke intermediaire partijen (DHA en CMIS) een aantal documenten in het hypotheekaanvraag proces als dataset via Ockto aanleveren bij ING. Het gaat bij deze eerste lancering om maximaal zes documenten die niet meer handmatig aangeleverd hoeven te worden. ING is daarmee de eerste grootbank die op deze schaal en voor alle klantgroepen rechtstreeks data via Ockto gebruikt in het valideren van een hypotheekaanvraag.

Op dit moment kunnen intermediairs via de Ockto app met toestemming van hun klanten op een eenvoudige, veilige en efficiënte manier uit verschillende bronnen gegevens ophalen die zij nodig hebben voor het maken van een hypotheekadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens uit het UWV- verzekeringsbericht en MijnOverheid. Maar als een intermediair uiteindelijk een hypotheekaanvraag indient bij een van de geldverstrekkers waar hij zaken mee doet, dan kunnen geldverstrekkers vaak niet meer bij die data of accepteren zij deze data niet. De intermediair moet deze gegevens dan alsnog handmatig aanleveren. De tijdswinst is hier dus nog beperkt. 

In de eerste lancering met ING kunnen hypotheekadviseurs van De Hypotheker en CMIS (Huis & Hypotheek en Hypotheekshop) bij ING een hypotheekaanvraag indienen met data die via Ockto ter beschikking wordt gesteld. ING gebruikt de data die is opgehaald via de Ockto Brondata Service voor het valideren van de hypotheekaanvraag. In deze eerste lancering hoeven (in een volledig passende klantsituatie) zes documenten niet meer handmatig te worden aangeleverd door het intermediair aan ING. Het gaat hierbij om de volgende documenten:

  • Het UWV verzekeringsbericht (als document)
  • Mijn Pensioenoverzicht (als document)
  • Restschuldbewijs
  • WOZ- beschikking (die kan nu ook al uit andere bronnen worden opgehaald)
  • Uitkeringsspecificatie (alleen nodig als iemand met een uitkering een woning wil kopen)
  • Bewijs van inschrijving echtscheiding

ING: “wij hechten veel waarde aan breed toegankelijk financieel advies van het onafhankelijk intermediair. ING investeert op verschillende manieren in innovatieve processen en grotere efficiëntie in de keten. Het belangrijkste doel van het gebruik van data via Ockto is om meer efficiëntie te bereiken in het hypotheekaanvraag proces. Voor de klant betekent deze verdere digitalisering minder werk. De klant hoeft minder documenten te verzamelen en kan de vereiste gegevens digitaal beschikbaar maken, uiteraard alleen als hij daar toestemming voor geeft en binnen de strikte normen van wet- en regelgeving”.

Door in het hele proces van advies, acceptatie en bemiddeling Ockto te gebruiken verwacht ING dat het intermediair sneller informatie over de klant kan verzamelen om advies te geven.

Bij het behandelen van de hypotheekaanvraag maakt ING voor de zes documenten gebruik van dezelfde data als de hypotheekadviseur, dit draagt bij aan meer efficiëntie door bijvoorbeeld het voorkomen van onleesbare/onvolledige documenten.

Via deze eerste lancering met twee intermediaire partijen monitort ING hoe de verwerking in de praktijk functioneert en waar eventuele verbeteringen nodig zijn. Aan de hand hiervan bepaalt ING de verdere uitrol.

Over de Ockto Brondata Service

Steeds meer partijen bieden mogelijkheden aan om digitaal informatie te delen, maar vaak ieder op zijn eigen manier. Daarom heeft Ockto samen met diverse ketenpartners de Ockto Brondata Service (OBS) ontwikkeld. Met deze nieuwe standaard kan de consument zijn data veilig delen met verschillende partijen binnen de hypotheekketen.

 

Meer over de Ockto Brondata Service

 

 

Brondata Monitor: het gebruik van brondata in de hypotheeksector

Brondata Monitor: het gebruik van brondata in de hypotheeksector

Downloaden