Ockto krijgt PSD2 vergunning van DNB


Juni 2020

De Nederlandsche Bank heeft Ockto deze week een PSD2 vergunning verleend waardoor Ockto per direct als betaaldienstverlener wordt aangemerkt. Hiermee wordt het voor consumenten mogelijk om via Ockto informatie uit hun banktransacties op een veilige manier te delen met organisaties die deze informatie nodig hebben. Met Ockto kunnen consumenten nu reeds persoonsgegevens vanuit overheidsbronnen zoals het UWV, Mijn Pensioenoverzicht en de Basisregistratie Personen delen met onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Door hier nu informatie uit banktransacties aan toe te voegen wordt het voor consumenten makkelijker en veiliger om ook deze gevoelige persoonsgegevens te delen met derden. 

Wanneer is informatie uit banktransacties nodig?
Consumenten wordt nu met enige regelmaat gevraagd om een overzicht op te sturen van hun banktransacties van de afgelopen maand of drie maanden. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een lening, het kopen van een auto via private lease, of het aanvragen van minimaregelingen bij een gemeente is informatie uit banktransacties nodig om te kunnen beoordelen of de consument in aanmerking komt voor de lening of regeling. Informatie uit banktransacties is aanvullend op de informatie die nu al via Ockto kan worden aangeleverd, bijvoorbeeld over de identiteit, hypotheek en het inkomen van de consument.

Alleen de noodzakelijke informatie wordt opgevraagd
Paul Janssen, product director van Ockto, vindt het belangrijk om te benadrukken dat alleen de noodzakelijke informatie via Ockto mag worden opgevraagd. ‘Nu stuurt een consument, vaak gewoon via email, zijn volledige banktransactieoverzicht door aan een bank of gemeente. Hierin is veel informatie opgenomen die de consument misschien helemaal niet wil delen en die ook voor de bank of gemeente helemaal niet relevant is. Wij vinden het belangrijk om een platform te bieden waarmee een consument alleen maar die informatie uit banktransacties deelt, die ook echt relevant zijn bij de beoordeling’, aldus Janssen. Dus bijvoorbeeld wél informatie over betaalde huur en andere vaste lasten, niet over buitenlandse reizen en bezochte restaurants. 

De consument aan het stuur
Ockto zet de consument aan het stuur en geeft de consument regie op met welke organisatie zijn persoonsgegevens worden gedeeld. Als een consument zijn banktransactie informatie niet wil delen, dan geeft hij daar simpelweg geen toestemming voor. Als de informatie wel wordt gedeeld, dan wordt de toestemming van de consument vastgelegd. In de Ockto app kan de consument op deze manier goed bijhouden met welke organisaties hij wanneer welke persoonsgegevens heeft gedeeld. 

De persoonsinformatie zelf wordt niet binnen Ockto bewaard, maar direct verwijderd nadat deze is doorgestuurd. 

Nieuwe mogelijkheden
Het toevoegen van banktransactie informatie aan Ockto geeft ook veel nieuwe mogelijkheden en aanleiding tot verdere innovaties en digitalisering binnen de financiële sector. Robert Harreman, directeur van Ockto, zegt: ‘wij zijn nu al in gesprek met diverse klanten binnen bijvoorbeeld de financieel advies- en de pensioensector om samen te onderzoeken hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren en uitbreiden. Deze organisaties vragen consumenten nu nog niet om informatie uit banktransacties te delen, maar overwegen dat in de toekomst wel te gaan doen. Financieel adviseurs kunnen hiermee hun cliënten bijvoorbeeld uitstekend inzicht geven in mogelijke besparingen op vaste lasten en hun daar verder over adviseren. Ook maakt een goed inzicht in de maandelijkse inkomsten en uitgaven van een huishouden het mogelijk om veel beter inzicht te geven in de toekomstige financiële situatie dan op dit moment gebeurt.’