Ockto neemt deel aan de Data Sharing Coalition


2020 - Het eenvoudig, veilig en georganiseerd aanleveren van data is de kern van alle Ockto proposities. Binnen Ockto vinden we het niet alleen belangrijk om dit zelf na te streven, Ockto deelt ook graag haar kennis en kunde met anderen en wil van anderen leren. Wij geloven er namelijk in dat de “data-economie” de toekomst is en dat deze data-gedreven toekomst op een veilige en ethische manier vormgegeven moet worden. Dit doe je echter niet alleen. Daarom sloot Ockto zich eerder dit jaar aan bij Mydata Global en komt daar nu de deelname aan de Data Sharing Coalition bij. 

Paul Janssen – Product Director Ockto: De Data Sharing Coalition sluit exact aan bij de fase waarin we ons met Ockto begeven. Als Ockto hebben we in de afgelopen 5 jaar ons eigen netwerk gebouwd waarbinnen een persoon veilig en transparant zijn gegevens kan verzamelen en delen. Nu volgt de stap om dit netwerk uit te bouwen tot een volwaardig ecosysteem dat aansluiting heeft met andere systemen.  

De datadeelcoalitie
De Data Sharing Coalition is ontstaan uit een onderzoek dat in 2018 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd. Dit onderzoek bevestigt dat de huidige ‘infrastructuur’ voor het op schaal en gestructureerd delen van data nog niet op orde is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom geadviseerd om een datadeelcoalitie op te zetten die kennis gaat delen. Daarnaast heeft het Ministerie het voorstel gedaan om een generiek afsprakenstelsel voor datadeelinitiatieven op te zetten vanuit de markt waarmee de belemmeringen voor onder andere het MKB kunnen worden opgelost.

Cross-sectoraal data delen
De Data Sharing Coalition is een antwoord op het ministerieel advies, en heeft als belangrijkste doel: op een veilige, soevereine en makkelijke manier cross-sectoraal waarde creëren door het uitwisselen en delen van data. 

Op dit moment hebben 19 organisaties (datadeelinitatieven, brancheverenigingen, kennisinstellingen en bedrijven) zich verbonden aan de Data Sharing Coalition. 

Meer informatie over de Data Sharing Coalition:

https://datasharingcoalition.eu

Een greep uit onze klanten in de hypotheeksector