AVG-proof data delenData delen en de AVG: hoe werkt dat?

Voor Ockto vormt de AVG  ("Algemene Verordening Gegevensbescherming") een belangrijke basis onder het platform. De AVG is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. Ockto stelt ‘privacy by design’ centraal. Door gebruik te maken van Ockto waarborgen organisaties dat ze aan de AVG voldoen. Hoe zorgen we daarvoor?

  • De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De AP schrijft hierover: "Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt".
  • Vanuit Ockto doen we er alles aan dat onze klanten conform AVG hun service kunnen aanbieden. Dit doen we onder andere door middel van dataminimalisatie en datafilters.
  • Data minimalisatie wordt toegepast: alleen de écht noodzakelijke persoonsgegevens worden gedeeld. Samen met de organisatie die gebruik wil maken van Ockto besteden we er veel aandacht om de juiste datafilters te creëren, zodat alleen de vereiste gegevens worden gevraagd.
  • Ockto is een dataverwerker - geen databeheerder. Dit betekent dat Ockto de gegevens van consumenten niet kan inzien. De gegevens worden versleuteld en kunnen alleen door de ontvangende partijen worden ingezien. Ook het inzien door de ontvangende partij kan alleen met expliciete toestemming.
  • De consument beschikt over haar eigen data. Als consument kan je in de Ockto-app je toestemmingen beheren; toestemmingen die bijvoorbeeld in het verleden gegeven zijn om toegang tot data te bieden. De consument ziet in de app altijd van tevoren welk doel het opvragen van de gegevens heeft. Ook wordt er uitdrukkelijk vermeldt welke gegevens zullen worden gedeeld nadat de consument de gegevens heeft opgehaald. 

 

MyData RGB Award 2023 Operator

Mydata Operator 2023

Persoonlijke data en hoe we daarmee om gaan is voor ons prioriteit nummer 1. We zijn dan ook trots dat we in 2023 opnieuw de titel MyData Operator Award mogen dragen. Een organisatie krijgt de MyData Operator Award wanneer zij individuen in staat stellen toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te beheren en opnieuw te gebruiken op een mensgerichte manier, en voldoet zij daarmee aan de gouden standaard voor het beheer van persoonlijke gegevens.

Wil je meer weten over hoe Ockto de veiligheid en privacy waarborgt, of heb je nog een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

Neem contact op

 

 

 

Een greep uit onze klanten in de hypotheeksector