De meeste Nederlanders hebben geen goed zicht op hun financiële situatie na het bereiken van de pensioenleeftijd.

De jaarlijkse overzichten geven slechts een eenzijdig pensioeninzicht. Immers, een goed inzicht in de toekomstige situatie kan alleen worden gegeven als er ook zicht is in het actuele inkomen, bezittingen, hypotheek, situatie van de eventuele partner en het bestedingspatroon.

Door de ontbrekende informatie als brondata via Ockto te laten delen kunnen financiële instellingen, adviseurs en pensioenfondsen eenvoudig een compleet overzicht maken van de daadwerkelijke toekomstige financiële situatie.

Lees alles over brondata

Wat kan Ockto betekenen?

Met behulp van Ockto kan de voor pensioencommunicatie noodzakelijke informatie door een deelnemer eenvoudig en veilig worden gedeeld.

Ockto wordt o.a. ingezet binnen het Toekomstverkenner initiatief van PGGM, waaraan meerdere grote pensioenfondsen al deelnemen.

In samenwerking met partners zoals Yellowtail en Ortec wordt Ockto gebruikt binnen standaard pensioencommunicatie oplossingen, die door verschillende pensioenfondsen en verzekeraars aan hun deelnemers ter beschikking worden gesteld.

App-gebruiker 600x450
Vrouw koffie laptop blij 650x450

Inzicht in toekomstige situatie verbeteren

Door een deelnemer via Ockto persoonsgegevens te laten delen voor het geven van inzicht in de toekomstige financiële situatie, verbetert de kwaliteit van de informatievoorziening en adviezen aan deelnemers sterk.

Ockto zorgt er daarbij voor dat alleen die persoonsgegevens worden verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn.

De inzet van Ockto levert niet alleen een beter inzicht, maar alle betrokkenen ook een flinke tijdsbesparing op.

 

Financieel Gezond (Yincq) over Ockto

Meer klantverhalen
Testimonial Richard Teuns Financieel Gezond

“We zijn nu in staat om élke medewerker een financiële planning ‘light’ te geven, zonder menselijk handelen.”

Nog meer voordelen:

Voor een goed pensioeninzicht zijn accurate gegevens van groot belang. Door te werken met brondata zorg je voor 100% kloppende gegevens op basis van gegevens uit betrouwbare bronnen.

Betrouwbare & gevalideerde data

Dankzij Ockto is de gegevensinventarisatie minder werk. De klant haalt zijn gegevens eenvoudig en veilig op bij officiële databronnen zoals MijnOverheid en Mijnpensioenoverzicht. Bekijk hier alle beschikbare databronnen.

AVG-compliant gegevens delen

Ockto maakt het delen van gegevens eenvoudig en veilig. Het platform is AVG-compliant en ISO/IEC 27001-gecertificeerd.

Dankzij datafilters worden alleen die gegevens opgehaald die noodzakelijk zijn voor het proces. Heb je een specifiek datafilter nodig? Neem contact met ons op. 

Doe de Brondata Check!

Maak je klanten blij met een razendsnel aanleverproces

100+ corporates gingen je voor

Group 36573 (1)

Versnel het aanleverproces voor klanten én medewerkers

Ockto digitaliseert. Ook jouw aanleverproces.

Vrijblijvend kennismaken
Kan Brondata jouw organisatie verder helpen? Doe de check!

Kan Brondata jouw organisatie verder helpen? Doe de check!

Doe de Brondata Check!