Klantcase

Case: Financieel Gezond biedt snelle financiële check-up met Ockto

Richard Teuns Financieel Gezond Yincq - rond

Veel Nederlanders weten niet precies hoe hun financiële situatie eruitziet na hun pensioen, of bij arbeidsongeschiktheid. Financieel Gezond helpt werkgevers om hun werknemers daar inzicht in te geven. De afgelopen jaren heeft Financieel Gezond haar dienstverlening compleet veranderd. Waar ze eerst enkel één-op-één-advies boden heeft YincQ, de ontwikkelaar van Financieel Gezond, een digitaal platform neergezet waarmee alle werknemers direct financieel inzicht kunnen krijgen op basis van verschillende scenario’s.

Werken met brondata via Ockto was een belangrijke stap om dit mogelijk te maken. Door data via Ockto op te halen, zijn allerlei automatische berekeningen mogelijk. Hoe bevalt werken met Ockto? Wij spraken met Richard Teuns, directeur en eigenaar van Financieel Gezond.

 


“Eerst moesten onze adviseurs naar medewerkers toe. Nu kunnen we álle medewerkers van een organisatie helpen met online financieel inzicht.”

Richard Teuns, directeur

 


 

Van één-op-één-advies naar digitaal platform

Financieel Gezond heeft een belangrijke missie op het gebied van financiële gezondheid. Op hun site valt te lezen: “Wij geloven dat financieel gezonde medewerkers met meer plezier aan het werk zijn. Doordat ze inzicht hebben in hun financiën, nu en in de toekomst, kunnen zij zich focussen op het leveren van de beste bijdrage aan de organisatie.”

 

Om die missie te verwezenlijken, heeft YincQ het platform Financieel Gezond ontwikkelt, dat werknemers helpt om inzicht te krijgen in hun financiën bij bepaalde life-events. Met dit platform kan elke werknemer zien hoe hun financiële gezondheid ervoor staat in verschillende situaties, welke pensioenkeuzes mogelijk zijn en hoe die financieel uitpakken.

Financieel gezond 600

Voorheen gingen de adviseurs van Financieel Gezond naar werknemers van hun klanten toe of kwamen klanten langs op kantoor. Maar, zo merkte Financieel Gezond, een groot deel van de gesprekken was steeds hetzelfde. Richard vertelt: “We waren vaak de gegevens aan het inventariseren van klanten. Dat kostte veel tijd. Ook wilden onze klanten (werkgevers) het liefst een oplossing waarmee ze elke medewerker iets konden bieden. Dus niet alleen medewerkers die bijvoorbeeld bijna met pensioen gaan of langdurig ziek zijn, maar iedereen.”

 


Brondata maakt het makkelijker, veiliger en efficiënter om
klanten data te laten delen voor pensioeninzicht.
>> Lees er alles over op de pagina ‘Pensioeninzicht met Ockto’.

 


Efficiënter werken én medewerkers beter inzicht geven

In de afgelopen jaren heeft Financieel Gezond, mede door de veranderende behoeften bij werkgevers, hun dienstverlening uitgebreid. Ze bieden nog steeds één-op-één-advies, maar ook een platform waarmee álle medewerkers extra inzicht kunnen krijgen.

 

Richard vertelt waarom die ontwikkeling zo belangrijk was, juist voor werkgevers: “Eerder ging er voor ons veel tijd in zitten om iedereen persoonlijk advies te geven, terwijl veel situaties op elkaar leken. Dan moesten onze adviseurs bijvoorbeeld samen met de medewerker inloggen bij diverse overheidsinstanties of zelfs ouderwets de mappen boven tafel halen. Daar zat heel veel tijd in en er lag ook veel druk op, omdat de werkgever de rekening voor die tijdrovende afspraken betaalde. Toen hebben we nagedacht hoe we vooral de oriëntatiefase efficiënter konden aanpakken.”

Mappen

 

Nu biedt Financieel Gezond niet alleen een financiële check-up voor mensen die specifieke vragen hebben over hun financiële gezondheid, maar voor alle medewerkers. Ook voor mensen die bijvoorbeeld pas over twintig jaar met pensioen gaan, is het goed om te zien hoe hun financiële situatie er nu en later voor staat. Via Financieel Gezond kunnen werknemers afspraken maken met een adviseur, de arbeidsvoorwaarden lezen, nieuwsberichten ontvangen en allerlei berekeningen maken. Richard: “De rekentools zijn ook afgestemd op de specifieke arbeidsvoorwaarden van de werkgever. Zo laten we ook meteen de impact van de arbeidsvoorwaarden zien.”

 


“Door het gebruik van brondata via Ockto is Financieel Gezond nu in staat om élke medewerker een financiële planning ‘light’ te geven, zonder tussenkomst van menselijk handelen."


Richard legt uit: “Door het gebruik van brondata via Ockto is Financieel Gezond nu in staat om elke medewerker een financiële planning ‘light’ te geven, zonder tussenkomst van menselijk handelen. Via Financieel Gezond krijgen werknemers met diverse rekentools inzicht in allerlei scenario’s, zoals pensionering, werkloos raken, overlijden, overlijden van een partner, langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.”

 

New call-to-action

 

 

Een oplossing voor alle medewerkers

Financieel Gezond werkt inmiddels heel wat jaren met Ockto. Ze begonnen met wat destijds Ockto’s generieke oplossing was; Ockto Connect. De opgehaalde brondata werd geïmporteerd in hun adviespakket FinDash. Die eerste samenwerking was vooral bedoeld om dankzij het gebruik van Ockto-brondata efficiënter alle benodigde klantgegevens te verzamelen. Dit was toen nog voor individuele gesprekken met klanten; Financieel Gezond had nog geen oplossing voor hoge volumes. Later stapte Financieel Gezond naar Ockto met de wens om een oplossing te kunnen bieden waar alle werknemers van hun klanten iets aan hebben, niet alleen medewerkers voor wie een individueel gesprek nodig is.

 

Richard legt uit: “Onze klanten (werkgevers) wilden drie dingen. Ze wilden financieel gezond blijven introduceren, beter communiceren over de arbeidsvoorwaarden en bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.” Hij vervolgt: “Daarom hebben we met Ockto een rechtstreekse implementatie gerealiseerd, waardoor klanten via Ockto zelf data kunnen ophalen. Daarnaast hebben we allerlei rekentools gebouwd. Zo kan ons platform voor elke werknemer een financieel plan ‘light’ maken.”


 

Lees ook: De onmisbare FAQ over brondata voor professionals.

 


Van een adviespartij naar een platform

De transformatie van een adviespartij naar een platform was voor de adviseurs van Financieel Gezond uiteraard een grote verandering. De adviseurs hebben eerst een training gekregen over hoe de tool werkt en wat ze ermee kunnen. Daarna is het en kwestie van continue bijhouden.

 

Richard licht toe: “Onze adviseurs waren gewend de klant alle aandacht van de wereld te geven. Dat doen ze ook hartstikke goed. Maar nu wordt een groot deel al door software ingevuld. Een medewerker krijgt via de software een plan. Het is nu de taak van de adviseur om de klant door het plan heen te praten en dit plan waar nodig te finetunen.”

Financieel Gezond Yincq

 

Richard benadrukt dat deze verandering absoluut nodig was. “Vanwege de kosten kunnen we niet uren bij elke klant spenderen. Dat is voor werkgevers te prijzig.” Richard is tevreden met hoe het nu gaat. “De extra tijd besteden we aan situaties die extra aandacht nodig hebben. Denk aan iemand die langdurig ziek is of een reorganisatie. Eerder hadden we veel relatief eenvoudige gesprekken, bijvoorbeeld met een veertigjarige die pensioeninzicht wilde of minder wil werken. Als je de benodigde klantgegevens als brondata in je adviespakket hebt met alle rekentools daarbij, dan neem je vooral de klant bij de hand in wat het advies concreet betekent. Dat scheelt veel tijd.”

 

Alsnog is persoonlijke aandacht soms prettig. Richard: “Als het over financiën gaat, vinden klanten het soms fijn om aan de hand genomen te worden om het te begrijpen. Voor die klanten gaan we natuurlijk graag een stapje verder.” Maar, zo benadrukt hij, “het is wel zo dat de adviseurs bij een groep klanten niet meer komen. Die hebben voldoende aan de rekentools.”

 


Uitdaging gegevens delen

Een uitdaging waar Financieel Gezond nu nog tegenaan loopt, is dat werknemers soms sceptisch zijn bij het delen van hun gegevens. “Om gebruik te kunnen maken van de rekentools op ons platform moet je via Ockto diverse data uploaden. Mensen hebben soms moeite met het idee dat ze hun persoonlijke data delen met Financieel Gezond als derde partij, die ook nog gelieerd is aan hun werkgever. Er staan natuurlijk best wat gegevens in, zoals het spaarsaldo en gegevens van de partner”, legt Richard uit.

 


Ben je benieuwd welke data je zoal als brondata kunt ophalen?
>> Download ons gratis databronnen-overzicht en ontdek hoe brondata jouw
processen kan verbeteren, versnellen en efficiënter maakt.

 


“Die gegevens zijn ook allemaal belangrijk,” vervolgt hij, “maar je merkt toch dat mensen in een fysieke afspraak, als ze een gezicht hebben gezien, soms makkelijker veel gegevens delen. We zijn dan ook aan het kijken hoe we ons platform en de communicatie aan kunnen passen om te zorgen dat medewerkers hier meer vertrouwen in krijgen. We hebben heel veel aan de technische kant gedaan, maar de beleving van de klant, die moet nog beter.”

 


Continue verbetering

Financieel Gezond blijft hun platform en tools voortdurend verbeteren, ook samen met Ockto. Richard vertelt: “Onze klanten (werkgevers) vragen links en rechts steeds meer en wij blijven onszelf ook continu verbeteren. De scenario’s die klanten kunnen uitdiepen via Financieel Gezond worden steeds verder verdiept en worden flexibeler. Je kunt nu met allerlei schuifjes aanpassingen doen. Zo kunnen werknemers bij de scenarioplanners checken wat er gebeurt als de arbeidsongeschiktheid verschuift van 10 of 20% of andersom.”

 

Naast de rekentools (diverse scenario calculators en een digitale pensioenscan) heeft Financieel Gezond sinds kort ook een jaarlijkse financiële audit aan hun dienstverlening toegevoegd. Door middel van een vragenlijst kan de financiële gezondheid van een medewerker inzichtelijk worden gemaakt.

 

Één van de toekomstplannen die Financieel Gezond overweegt, is om het ophalen van data op te knippen in stapjes. Dat maakt de drempel voor klanten minder groot om data te uploaden. Richard: “Ik zie voor me dat we beginnen met alleen de pensioengegevens en wat NAW-gegevens ophalen, zodat iemand vervolgens een heel basic pensioenoverzicht krijgt. Daar kan de werknemer dan in een volgende stap meer Ockto-data aan toevoegen voor een dieper inzicht.”

 


“Gemiddeld besparen we zeker 30% tijd, doordat adviseurs in hun gesprekken niet eerst alle gegevens van klanten hoeven te inventariseren.”

 

 


Veel meer cases per adviseur

Wat werken met Ockto Financieel Gezond heeft opgeleverd? Richard vertelt: “We kunnen nu per adviseur veel meer cases oppakken. De cases die we per werknemer oppakken, kunnen we ook uitgebreider bekijken. Waar we eerst met 100 werknemers afspraken hadden, zijn dat er nu nog maar 60. Er worden dan al 40 medewerkers afgevangen, voor wie de rekentools van Financieel Gezond voldoende zijn. Zij zijn daarna eigenlijk zelfredzaam.”

 

Richard merkt daarnaast nog iets: “De meeste live adviesgesprekken verlopen veel makkelijker. Je bent meer mensen aan de hand aan het nemen. Het hele inventarisatietraject kunnen we overslaan doordat die data via Ockto al zijn opgehaald, met uitzondering van sommige vragen natuurlijk. Maar het overtypen van eenvoudige gegevens en cijfers is voorbij. Gemiddeld besparen we daarmee zeker 30% tijd.”

 

Profielfoto Tim

Benieuwd hoe Ockto voor jou
kan werken?

Laten we er vrijblijvend naar kijken


Ben je naar aanleiding van deze praktijkcase benieuwd hoe brondata kunnen helpen om jouw klanten beter, efficiënter en vollediger financieel inzicht te geven? Of ben je benieuwd hoe jouw organisatie in het algemeen voordeel kan behalen met brondata?

Plan dan een vrijblijvende kennismaking. Onze salesmanager Tim Bijvoet vertelt je graag meer.