Blog

De Europese ID-wallet is in aantocht

Het digitaal aanleveren van persoonsgegevens via data operators zoals Ockto is geen nieuw fenomeen meer.  Ondertussen hebben ruim een miljoen huishoudens al eens persoonlijke gegevens via de Ockto app gedeeld.

In 2023 zullen meer dan 500.000 personen dat doen bij diverse dienstverleners. Denk aan hypotheekadviseurs, banken, private leasemaatschappijen, maar ook lokale overheden, e-commerce en HR-bedrijven. In deze blog gaan we in op digitale identiteit en de ontwikkeling van digital identity wallets.

Het delen van persoonsgegevens via een app is dus steeds meer gemeengoed. Geen wonder, want de voordelen zijn voor zowel consumenten als ontvangers van de gegevens groot. Vaak gaat het om grote sets persoonsgegevens die normaal gesproken door het heen en weer sturen van allerlei documenten handmatig moeten worden verzameld, gecontroleerd en verwerkt.

Het digitaal data delen van deze persoonsgegevens via een betrouwbare data operator bespaart alle betrokkenen veel tijd en kosten, is veiliger en voldoet daarbij ook nog eens gegarandeerd aan de AVG.

Claims delen in plaats van gegevens

De komende jaren zal het digitaal delen van persoonlijke gegevens zich steeds verder ontwikkelen. In plaats van het aanleveren van een flinke hoeveelheid persoonsgegevens over jezelf, komt ook een nieuwe vorm van informatiedelen op gang. Je deelt dan niet langer de losse persoonsgegevens op basis waarvan iets over jou kan worden geverifieerd, maar juist de uitkomst daarvan. Zo’n uitkomst wordt een ‘claim’ genoemd.

Een makkelijk voorbeeld daarvan is een digitale id en identificeren: bijvoorbeeld bewijzen dat je ouder bent dan 55 bij de aanvraag van een 55+ kortingskaart. Via een erkende data operator zoals Ockto deel je dan niet je privacy gevoelige geboortedatum, maar bewijs je via een claim simpelweg met een ‘ja’ of ‘nee’ dat je 55 jaar of ouder bent. Ander voorbeeld: je wilt een motor huren. Nu wordt nog gevraagd om een kopie rijbewijs waarop staat dat je een motor mag rijden. Straks stuur je met een claim alleen nog door dát je bevoegd bent om een motor te besturen.

image: Freepik.comEuropese Digital Identity Wallet

Met de komst van nieuwe Europese wetgeving voor Digital Identity Wallets komt dit scenario rap dichterbij. Zo’n ID-wallet is een app waarmee je kan bewijzen wie je bent en waarmee je eigenschappen over jezelf kunt delen. Deze digitale id wallets zullen opereren binnen een Europees stelsel dat garanties geeft op de veilige verwerking van persoonsgegevens.

Er zullen diverse wallets ontstaan uit verschillende landen en partijen. Zij zullen allemaal aan dezelfde eisen moeten voldoen. In 2025 moet iedere EU-burger van zo’n wallet gebruik kunnen maken en het is de verwachting dat in 2030 het gebruiken van een ID-wallet in Europa gemeengoed is.

Als Ockto anticiperen we uiteraard op deze ontwikkeling. Met OcktoID zijn we recent al het domein van identificatie en verificatie (ID&V) nadrukkelijker ingestapt. Het toegroeien naar een volwaardige ID-wallet is voor ons een logische volgende stap.

Digitaal identificeren? Dit is alles wat je moet weten


Op dit moment is nog onduidelijk hoe die post-wallet wereld er dan precies uit gaat zien. Wat zijn bijvoorbeeld de eisen die aan een wallet worden gesteld en hoe verhoudt zo’n wallet zich ten opzichte van de Europeese Digitale Identiteit (EDI) zelf? Krijg je in een wallet een Personal Identification Document (PID, zeg maar een digitaal paspoort) door je eenmalig kenbaar te maken bij een vertrouwde Identity Provider (zoals DigiD) of is de wallet zelf ook de provider ervan? En als je zo’n PID hebt wat kun je er dan mee, in 2025 en daarna?

De Nederlandse overheid wil zelf gaan experimenteren met een voorbeeld ID-wallet, die zou in 2023 al operationeel moeten zijn. Vanuit de EU worden ook enkele proof of concepts ontwikkeld, die daarna als open source ter inspiratie aan de markt beschikbaar worden gesteld. Deze maand (februari 2023) is een voorlopig definitieve versie van het ‘European Digital Identity Architecture and Reference Framework’ gepubliceerd. Daarmee moet veel duidelijk gaan worden. 

Ockto binnen dit nieuwe eco-systeem

Als Ockto volgen we al deze ontwikkelingen nauwgezet en zijn we actief betrokken bij diverse werkgroepen van de overheid. Naarmate er meer duidelijk wordt, zullen we steeds scherper krijgen hoe wij als Ockto onze plaats gaan innemen in dit nieuwe eco-systeem. We helpen daarmee zowel consumenten, als onze klanten verder met het veilig, vertrouwd en eenvoudig delen van persoonsgegevens op het hoogst mogelijke beveiligingsniveau.  De komende tijd zullen we vaker publiceren over dit onderwerp met onze kijk en voortgang op deze ontwikkelingen.

 

Op de hoogte blijven van Ockto en de ontwikkelingen rondom de ID-wallet? In onze nieuwsbrief brengen we altijd als eerst de nieuwste blogs, inzichten en artikelen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief