Blog

Digitalisering in de hypotheeksector

Ter gelegenheid van het Hypotheken Event 2022 interviewde Outvie Jasper Cuijten, Director Business Development bij De Hypotheker en Ockto's Account Director Gert Vasse. Dit interview verscheen eerder op www.outvie.nl. 

‘Het is niet de vraag óf, maar wannéér je instapt’

Aan het woord is Jasper Cuijten, Directeur Business Development bij De Hypotheker. ‘Wij geloven dat brondata een sterke asset is voor ons als business to consumer-partij die zich richt op financieel advies. Sowieso is digitalisering in de huidige tijd een absolute must om je propositie goed te kunnen vullen.

Als je kijkt naar het primaire proces rondom het verkrijgen van een hypotheek, dan zit daar nog altijd veel papierwerk aan vast. Een gemiste kans, want het verzamelen van informatie kan veel sneller, voorspelbaarder en handiger door de juiste databronnen te ontsluiten. En gelukkig is dat inmiddels mogelijk.’

Papierwerk: een bewijs van data die al ergens staat

Gert Vasse, account Director van fintech Ockto vult aan: ‘Vanuit de behoeftes van de financiële wereld weten we dat al die pakken papier meer als afschrift gezien worden. Het is een soort bewijs van data die al ergens staat.’

Ockto richt zich op het gemakkelijk en veilig delen van gegevens vanuit brondata. Gert: ‘Tot 5 jaar geleden waren die databronnen niet toegankelijk, want ze werden niet ontsloten voor de marktpartijen terwijl die hier wél behoefte aan hadden. Vandaar dat wij in dat gat zijn gesprongen met als doel: wij gaan de financiële markt helpen door inzet van een slimme techniek.'

'Deze techniek behelst dat de consument via de Ockto app zelf inlogt bij de databronnen om de data op te halen, en vervolgens toestemming geeft dat deze data doorgegeven wordt aan de financieel dienstverlener.'

'De Hypotheker was 5 jaar geleden onze eerste klant en inmiddels mogen we zo ongeveer heel financieel Nederland tot onze klantengroep rekenen. Kort samengevat: de weg ligt er, hij wordt behoorlijk vaak gebruikt en de consument vindt het gaaf. Maar om alle radartjes voor het hypotheekproces echt soepel te laten draaien is er nog net een tandje bij nodig. Al zijn er natuurlijk ook nog uitdagingen die we samen met de markt op willen lossen.’

De enthousiaste consument

Jasper: ‘De consument vindt het geweldig dat hij in een vertrouwde omgeving met zijn gegevens aan de slag kan. Dat verhoogt de klanttevredenheid. En onze overtuiging is dat de efficiency uiteindelijk gaat leiden tot lagere kosten. Bovendien kan de betrokken adviseur zich meer met het advies bezig houden en ook daar zit een belangrijke meerwaarde in.’

Gert: ‘De uitdaging zit, zeker ook in de hypotheekmarkt, vooral in de enorme legacy vanuit het verleden waarbij nog weleens vastgehouden wordt aan ‘hoe het altijd gegaan is’. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om te innoveren. Daarnaast vinden sommige adviseurs het best lastig dat hun rol verandert.'

'Al accepteert ongeveer 60% van de hypotheekverstrekkers al in meer of mindere mate al met brondata, en ongeveer 25% adviseert en bemiddelt met brondata. De innovatiefase is voorbij; brondata is een serieus onderdeel van de dagelijkse praktijk geworden.’

Brondata veelomvattend

Jasper: ‘Er zijn inderdaad nog wel wat hordes te nemen, maar uiteindelijk geloof ik zeker dat er veel voordeel voor alle betrokken partijen te halen valt. Zo kun je op dit moment al zóveel met de brondata uit Ockto, dat het misschien als wat té veel kan overkomen. Die veelomvattendheid en de variatie in het klanttype legt druk op het aanpassingsvermogen van de keten dat dit soms nog wat moeizaam gaat.'

'Een oplossing daarvoor is dat we bijvoorbeeld een bepaald, relatief gemakkelijk te accepteren gedeelte van ontsloten brondata pakken en dat we dit eerst door de complete keten laten omarmen. Zo werkt het immers vaak met nieuwe toepassingen: eerst worden de eenvoudige functionaliteiten geadapteerd door de markt en vervolgens breidt zich dat steeds verder uit.’

Gert vult aan: ‘En het vak is sowieso altijd in ontwikkeling: dat zie je al bij workshops waarin we alle relevante data laten zien en vragen aan de groep (met daarin hypotheek-acceptanten en managers) of men een hypotheek zou verstrekken op basis van de getoonde gegevens, zoals inkomen en vermogen. Daar wordt dan vaak positief op geantwoord.'

'Wanneer we dan vragen waarom men de beoordeling vanaf de dag daarná dan niet vanuit brondata gaat doen, komen er allerlei argumenten die te maken hebben met de huidige way of working. Denk aan opmerkingen over beleid, het systeem etc. En dat is jammer, want men gelooft er wel in. Daarom is het mooi dat er allerlei podia zijn om de relevante ontwikkelingen open te bespreken én om het belang ervan voor de gehele hypotheekketen te benadrukken.’


“We geloven echt met elkaar dat het voor de consument snelheid en duidelijkheid biedt, en ook voor de adviseur. Dat is het lonkend perspectief.”

Carla Muters, Voorzitter Raad van Bestuur bij NHG over brondata in De Hypotheken Podcast


Actiemodus gewenst

Gert vervolgt: ‘En wanneer dit voor ons geslaagd is? Als de hele hypotheekmarkt in de actiemodus komt en concreet aan de slag gaat met hetgeen we hierboven beschreven hebben. Het is een rijdende trein en als je er niet snel genoeg op springt, dan loopt je een flinke achterstand op.'

'Daarnaast missen zij, die niet in een vroeg stadium deelnemen, ook een belangrijk onderdeel van de reis. Een reis waarbij je ook nog invloed hebt op de uitkomst van het proces.’

Niet de vraag óf, maar wannéér

Jasper: ‘Ik denk inderdaad dat hetgeen we hier beschrijven serieus een game changer kan zijn als je kijkt naar hoe je digitalisering kunt vertalen naar klantwaarde binnen de complete keten. Als je vooraan in het traject opstapt dan kun je bovendien mee ontwikkelen en dat is mooi.'

'Wat mij betreft is het nu écht tijd om door te pakken en geen kansen meer te laten liggen. Het is niet de vraag óf je instapt, maar wannéér. En dan liggen er prachtige kansen in het verschiet.'

 

Brondata Monitor Eindrapport | Het gebruik van brondata in de hypotheeksector | Download hier

 

Gert Vasse_jan_2020-4 zw rond

Over Gert Vasse

Gert Vasse is directielid van Ockto. Vanuit zijn rol als Account Director is hij verantwoordelijk voor de Nederlandse B2B-klanten in alle branches waar Ockto gebruikt wordt, waaronder de hypotheekmarkt.

Gert heeft de helft van zijn 30-jarige carrière grotendeels gewerkt voor aanbieders en distributiepartijen in de hypotheekbranche, met name op het snijvlak van commercie – operatie – techniek. De laatste 10 jaar is hij vooral actief om vanuit datagedreven innovaties diverse markten, waaronder de hypotheekmarkt efficiënter en leuker te maken. 

Over Gert Vasse

Gert Vasse is directielid van Ockto. Vanuit zijn rol als Account Director is hij verantwoordelijk voor de Nederlandse B2B-klanten in alle branches waar Ockto gebruikt wordt, waaronder de hypotheekmarkt.

Gert heeft de helft van zijn 30-jarige carrière grotendeels gewerkt voor aanbieders en distributiepartijen in de hypotheekbranche, met name op het snijvlak van commercie – operatie – techniek. De laatste 10 jaar is hij vooral actief om vanuit datagedreven innovaties diverse markten, waaronder de hypotheekmarkt efficiënter en leuker te maken. 

Heb je een vraag aan Gert? Stel hem via ons contactformulier.