Klantcase

Case study Toyata Louwman: transformatie door digitaal acceptatieproces

Toyota Louwman Financial Services

Vincent Jorritsma, CEO van Toyota Louwman Financial Services, had in 2021 als operationeel directeur al een ambitieuze groeidoelstelling. Om deze te realiseren, was een grote transformatie nodig. Niet alleen op IT-gebied, maar vooral in de manier van werken. Het implementeren van een schaalbare werkwijze bleek al snel de oplossing.

Er moest worden overgestapt naar een digitaal acceptatieproces, DigiAccept, waarvoor een samenwerking met Ockto en iLoan werd aangegaan. In eerste instantie lag de focus op private lease aanvragen. Wij spraken Vincent over zijn ambities, de genomen stappen én waar het bedrijf nu staat.

 


“Het is niet alleen een IT-verandering, maar een volledige bedrijfstransformatie"

Vincent Jorritsma, CEO TLFS

 

Grote groeiambities

Toyota Louwman Financial Services (TLFS, voorheen Alcredis) controleert of mensen die een auto willen financieren, via private lease of huurkoop, dit ook kunnen betalen. Hiervoor doen zij financiële checks. Voorheen werd door de kredietacceptanten van TLFS handmatig gecontroleerd of consumenten aan de criteria voor een aanvraag voldeden. Er was echter een efficiënter proces nodig om de groeiambities te realiseren.

“Alcredis was in het verleden voornamelijk gespecialiseerd in dealerfinancieringen”, begint Vincent. “Toen Alcredis begon met private lease, is het bedrijf in vijf/zes jaar tijd gigantisch gegroeid. Nu bestaat twee derde van ons portfolio uit private lease. Door deze snelle groei kwamen onze interne bedrijfsprocessen echter onder druk te staan.”

Interne proces grootste belemmering

In eerste instantie werd Vincent dan ook vreemd aangekeken toen hij met een nóg ambitieuzere groeistrategie kwam. “Ik wilde vier of zelfs vijf keer zo groot worden. Maar door interne problemen was de omvang van het portfolio destijds al een uitdaging. Zo’n ambitieuze groeistrategie leek gekkenwerk. Ik besefte echter dat het interne proces een grote belemmering vormde. Bij verdere schaalvergroting zouden we steeds meer acceptanten nodig hebben.”

 

“Ik wilde dat een lease-aanvraag binnen
15 minuten geaccepteerd kon worden. Op dat
moment duurde de acceptatie nog een week.”

 

Vincent vervolgt: “Ik wilde dat de klant zowel thuis als bij de dealer exact hetzelfde proces zou doorlopen en binnen een kwartier geaccepteerd zou kunnen worden. Daarnaast wilde ik dat een klant binnen 24 uur in zijn/haar een auto kon rijden. Destijds duurde het acceptatieproces één week en het leveren van een auto zelfs twee weken. Iedereen zag in dat het knelpunt in het acceptatieproces lag.”

 

Snel én verantwoord acceptatieproces

Vincent zocht naar een manier om te zorgen voor een acceptatieproces met ‘Straight Through Processing’. Dit houdt in dat een klant het gehele acceptatieproces in één keer digitaal kan doorlopen, zonder dat acceptanten en klanten steeds documenten heen- en weer moeten sturen. Dat zou een grote tijdsbesparing betekenen. Vincent besloot voor deze ambitieuze groeidoelstelling samen te werken met Ockto en iLoan om een organisatiebrede digitale transformatie voor elkaar te krijgen.

 

“Eerder was enkel het aanvraagproces digitaal. De verwerking,
acceptatie, het bestelformulier verwerken en al het andere werd nog
handmatig gedaan. Nu hebben we daar een flinke slag in geslagen!”

 

Acceptatieproces met iLoan en Ockto

Dit is hoe het werkt: met het iLoan-platform kunnen lease- of financieringsaanvragen worden getoetst op basis van brondata en transactiegegevens. Ockto levert de data geautomatiseerd, veilig en AVG-proof aan. Met een app haalt de consument de benodigde gegevens op bij betrouwbare databronnen. Denk daarbij aan de RDW, de Belastingdienst, het UWV en de bank.

Vervolgens worden deze, na toestemming van de consument, doorgezet naar TLFS en worden de gegevens met iLoan automatisch geïnterpreteerd. Alleen als een aanvraag niet direct kan worden beoordeeld, bijvoorbeeld doordat een bron niet beschikbaar is, moet de acceptant de aanvraag handmatig controleren.

Lees ook: De onmisbare FAQ over brondata voor professionals

 

Een andere manier van denken

Zes maanden na het ondertekenen van de samenwerking was de implementatie binnen budget afgerond en is TLFS live gegaan. Vincent ontdekte al snel dat dit proces niet alleen draait om het bouwen en implementeren van systemen. “Nadat we de systemen hadden gebouwd en geïmplementeerd, werden deze niet direct omarmd.

Het nieuwe acceptatieproces, DigiAccept, vereiste een andere rol van de acceptanten. Hun werk is veranderd van het handmatig controleren van documenten naar het toetsen van business rules. Zoals het checken of de uitsluitingen die het systeem doet wel kloppen.”

Alle stakeholders meekrijgen

Vincent vervolgt: “De complexiteit die ik moet managen, ligt niet aan de IT-kant. Dat is het werk van iLoan en Ockto. De uitdaging zit vooral in het begeleiden van het retailnetwerk, onze medewerkers en de collega’s bij Toyota, Suzuki en Lexus. Dit hebben we aangepakt door het team van iLoan en het team van Legal en Compliance rustig te laten uitleggen aan de acceptanten hoe het systeem werkt en wat het systeem voor de klant doet. Acceptanten bleken vooral bang te zijn om fouten te maken, dus hebben we hen begeleid in het omgaan met deze situaties.”

Daarnaast moest TLFS de dealers overtuigen. “We moesten hen goed uitleggen hoe DigiAccept van meerwaarde is en dat het geen bedreiging vormt. In het begin was het voor de dealers heel abstract.” Vincent vertelt glimlachend: “Maar ze vonden het wel gaaf. Ik heb verrassend weinig weerstand gehad.”

Cover-1 TLFS

Een eerste slag gemaakt

TLFS werkt sinds medio 2022 met Ockto en iLoan. Sinds kort gebruiken ook de automerken Suzuki en Lexus Ockto en iLoan. Waar staat Toyota Louwman Financial Services nu na al deze veranderingen? Twee jaar na het uitspreken van de ambities wordt 10% van alle aanvragen die via het digitale acceptatieproces met iLoan en Ockto verlopen, ‘straight through’ geaccepteerd, zonder tussenkomst van de acceptant.

Vincent is tevreden: “Dat lijkt misschien weinig, maar voorheen was het slechts 1%. Het optimaliseren van een compleet nieuw proces kost gewoon tijd. Met een gefocust team zijn we goed bezig om dat percentage verder te verhogen, zodat Straight Through Processing steeds vaker voorkomt.”

Ook de uitval beoordelen gaat veel sneller

Bovendien verloopt het proces voor de resterende 90% van de aanvragen bij TLFS die nog niet 'straight through' worden geaccepteerd nu aanzienlijk sneller, met minder werk voor de acceptanten. Hun taak is beperkt tot het beoordelen van de regels die van toepassing zijn op de aanvragen die 'in review' zijn geplaatst, aangezien iLoan automatisch de overige aanvragen beoordeelt en goedkeurt. “Voor ons betekent dit dat we de transitie maken we van een geheel manueel en dienstverlenend bedrijf naar een IT bedrijf.”, aldus Vincent.

 

“We verschuiven van een manueel en
dienstverlenend bedrijf naar een IT-bedrijf”

 

Toekomstplannen

Volgens Vincent is de transformatie binnen TLFS nog maar net begonnen. Op korte termijn wil hij de semiautomatische route gaan inrichten. “Dit is belangrijk omdat het kan gebeuren dat bijvoorbeeld de website van het RDW of Mijnpensioenoverzicht er een keer uit ligt. Daar willen we niet afhankelijk van zijn.”

Daarnaast richt TLFS zich ook op het opzetten van het proces voor andere producten. “We zijn gestart met het acceptatieproces voor private lease. Nu willen we ook voor consumentenfinanciering digitale acceptatie mogelijk maken.”

Coverfoto TLFS

Mogelijkheden op het gebied van betalingsrisico's

Verder wil Vincent op de lange termijn onderzoeken welke mogelijkheden het werken met brondata en transactiegegevens nog meer biedt, bijvoorbeeld op het gebied van betalingsrisico’s. Hij legt uit: “De leennormen zijn zo streng dat bijna niemand die aan die normen voldoet in de betalingsproblemen zal komen. De situaties waarin problemen ontstaan, hebben vaak te maken met levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een partner of baan.”

Het liefst zou ik meer met risicogroepen willen werken, maar wel op een verantwoorde manier. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat we iemand wél accepteren voor een auto als we een jaarlijkse financiële-gezondheidscheck kunnen uitvoeren. Met behulp van PSD2 en brondata hebben we de technologie om dit te doen. Alleen de AVG zorgt ervoor dat we beperkt zijn in het in kaart brengen van betalingsrisico’s.”

Desondanks ziet Vincent kansen. “Als de oorspronkelijke aanvraag niet mogelijk is, willen we als dienstverlener nog steeds aan de behoeften van de klant voldoen door alternatieven te kunnen bieden. Op dit moment is dat alleen nog niet toegestaan. Ik vind dat we moeten zoeken naar manieren om alternatieven voor te stellen wanneer de initiële aanvraag wordt afgewezen. Hoe precies weet ik nog niet. Compliance is heilig, dus blijven we onderzoeken wat binnen de bandbreedtes mogelijk is met Ockto én iLoan voor DigiAccept.”

 

New call-to-action

 

 

Benieuwd hoe Ockto voor jou kan werken?

Laten we er vrijblijvend naar kijken!

Profielfoto Tim

 

Ben je naar aanleiding van deze praktijkcase benieuwd hoe brondata kan helpen om efficiënter klantgegevens te verzamelen én verwerken? Of ben je benieuwd hoe jouw organisatie concurrentievoordeel kan behalen met brondata?

Plan dan een vrijblijvende kennismaking. Onze salesmanager Tim Bijvoet vertelt je graag meer.