Blog

Financieringsaanvragen geautomatiseerd accepteren? Het kan!

 

Een consument doet op de website een aanvraag voor een lening, en krijgt direct uitsluitsel of de aanvraag geaccepteerd wordt of (nog) niet. Oftewel; volledig STP (Straight Through Processing) accepteren, het kan!

Dat was de afdronk van de rondetafel die we organiseerden in samenwerking met iLoan. Het onderwerp: "STP Acceptatie: Hoe bereik je dit in overeenstemming met de regels".

In de consumptief krediet sector worden daar snel grote stappen gezet. Uiteraard binnen de kaders van het Keurmerk Private Lease en de VFN gedragscode.

Tijdens de rondetafel deelden we met 20+ experts van de grootste consumptief krediet- en private lease-organisaties in Nederland tips, ervaringen en inzichten die we samen met iLoan en klanten zoals Toyota Louwman Financial Services hebben opgedaan.

10 inzichten over STP accepteren


 • Volledig STP werken is mogelijk - voor zowel private lease als huurkoop/consumptief krediet.

 • 100% STP betekent ruim 300 businessrules die akkoord zijn; op basis van Keurmerk Private Lease of de VFN leennormen.

 • Een lager percentage STP betekent nog steeds veel efficiency omdat de Loan Officer/Acceptant nog maar op enkel van de ruim 300 checks een oordeel hoeft te geven (in plaats van op allemaal).
 • De normen geven nog een behoorlijke interpretatieruimte; enerzijds een kans, anderzijds ook onderwerp van in- en externe discussie.

 • Zorg dat je 'audit trail' op orde is: doe A/B-testing met een x-aantal dossiers waarbij je de consument eerst accepteert op basis van documenten, en vervolgens met (enkel) brondata & banktransacties.

 • Gebruik die testen om business rules te finetunen, om interne goedkeuring te krijgen én een goedkeurend knikje van de toezichthouder.

 • Volume en continue verbeteren is key: dit spel krijg je niet op orde met tientallen dossiers. Er moet veel volume/data door het proces omdat je dan onderscheid zult zien in de verscheidene 'persona's': een groep die makkelijk als STP is te definiëren, kansrijke 'oranje' aanvragen en de 'hard-rode' gevallen. Met continu verbeteren stel je doorlopend de engine bij, en zorg je ook voor draagvalk bij de loan officers/acceptanten.

 • De loan officers/acceptanten zijn wellicht wel de belangrijkste stakeholders: zij moeten vertrouwen krijgen in het digitale proces en ook vertrouwen dat (bijvoorbeeld) 296 businessrules al automatisch gecontroleerd zijn en zij enkel de nog resterende 4 oranje velden checken. Bezuinigen op FTE kan een doel zijn, maar veel partijen focussen juist op STP van de massa om de loan officers/acceptanten vooral in te zetten op enkel de oranje posten én om meer volume aan te kunnen zonder afhankelijkheid van meer handen.

 • Er is sterke behoefte aan een ketenoplossing zoals bijvoorbeeld gebruikt wordt in de hypotheeksector (Ockto Brondata Service): adviseur/dealer laat een Ockto sessie doen, Ockto slaat deze max. 90 dagen op, kredietverstrekker krijgt sleutel mee bij de aanvraag en kan met eigen datafilter toegang krijgen tot de initiële brondataset van de betreffende consument.
  Er zijn ontwikkelingen op dit gebied met diverse partijen.

 • En last but not least: er blijkt veel behoefte te zijn om periodiek gezamenlijk te sparren over dit onderwerp. Als ketenpartners gezamenlijk tot oplossingen komen op gedeelde uitdagingen, dan is dat winst voor iedereen én hoeft het concurrentieel voor- en nadeel daar niet meer over te gaan. Plus kunnen er in de normenkaders ook sneller verbeteringen worden doorgevoerd.
Ook in andere sectoren zien we steeds meer mogelijkheden om dossiers automatisch te laten beoordelen op basis van aangeleverde brondata. 

Benieuwd hoe dit ook voor jouw organisatie kan werken? Neem contact op met Tim Bijvoet.

Over Tim Bijvoet

Tim Bijvoet is Sales Manager New Business bij Ockto, waar hij verantwoordelijk is voor het begeleiden van organisaties naar het gebruik van brondata, banktransactiegegevens en identity services via het Ockto platform.

In zijn jaren bij Ockto heeft Tim een diepgaand begrip ontwikkeld van verschillende branches waar klanten persoonsgegevens delen voor tal van use cases.

Heb je een vraag aan Tim? Stel hem via ons contactformulier.