Blog

Kredietwaardigheidscheck doen? Gebruik brondata voor een flinke efficiëntieslag!

Als kredietverstrekker ben je verplicht om van elke kredietnemer de persoonlijke en financiële situatie te beoordelen. Zo kun je bepalen tot welk bedrag een krediet verantwoord is. Brondata maakt het mogelijk om de kredietwaardigheidscheck efficiënter, privacyvriendelijker en sneller uit te voeren.

Uiteraard voldoet een kredietwaardigheidscheck met brondata via Ockto aan de VFN-leennormen. Lees hier hoe je brondata inzet om de aanvraag voor een consumptief krediet te toetsen en wat de voordelen van brondata zijn.


Wat is brondata en hoe gebruik je het?

Brondata is persoonsinformatie die de consument rechtstreeks aanlevert vanuit databronnen als MijnOverheid, de Belastingdienst, het UWV of de bankrekening van de persoon. Dat gebeurt via een app als Ockto. Uiteraard worden de gegevens pas opgehaald nadat de consument daar zelf expliciete toestemming voor heeft gegeven.

 


Wil je meer weten over wat brondata is en hoe je ermee kunt werken?
Lees dan hier alle info over brondata

 


Door de kredietwaardigheidscheck voor een persoonlijke lening met brondata te doen, kun je de klantbeoordeling grotendeels automatiseren. Dat verkort de doorlooptijd van een aanvraag aanzienlijk en verkleint de kans op fraude. Doordat de gegevens rechtstreeks bij de bron worden opgehaald, is handmatige aanpassing door de consument namelijk niet mogelijk.

Ook hoeft de kredietacceptant niet alle documenten te verzamelen, één voor één te checken, niet-noodzakelijke gegevens te schrappen (dat is belangrijk gezien de privacywet) of allerlei andere handmatige handelingen te doen. Dat scheelt veel tijd en gedoe.

Kredietwaardigheidscheck consumptief krediet


Brondata zijn toegestaan binnen de VFN-leennormen

De VFN Gedragscode Consumptief Krediet, waar je je als kredietverstrekker aan moet houden, staan sinds april 2021 toe om te werken met brondata voor de kredietwaardigheidscheck. Daarnaast dragen de VFN leennormen richtlijnen aan voor het beoordelen van de leenruimte aan de hand van bijvoorbeeld het SV-loon via het UWV en overzichten van banktransacties. Ook die moet je uiteraard opvolgen.

 


Waarom is brondata handig voor een kredietwaardigheidscheck?

Om de kredietwaardigheidscheck goed uit te voeren, moeten aanvragers inzage geven in hun identiteit, inkomsten, uitgaven en schulden. Deze gegevens levert de aanvrager nu vaak aan door veel verschillende documenten te uploaden. Digitalisering van dit proces door brondata te gebruiken, heeft diverse voordelen. De belangrijkste zijn:

 


1. Krijg in één keer de juiste gegevens aangeleverd

Als je de gegevens rechtstreeks vanuit betrouwbare bronnen ophaalt, is de kans groot dat de gegevens de eerste keer al compleet en correct zijn aangeleverd. Omdat de klant de gegevens niet zelf kan aanpassen, is de kans op fraude minimaal. Daardoor gaat de gegevensaanlevering vaker in één goed.

 


2. Ontvang alleen de gegevens die nodig zijn

Afgezien van de tijd die het de aanvrager, zijn financieel adviseur en de kredietaanbieder kost om al deze documenten te verzamelen en verifiëren, blijkt dat consumenten vaak veel meer persoonsgegevens aanleveren dan minimaal noodzakelijk is.

Met brondata voorkom je dit. Wanneer de aanvrager zijn gegevens als brondata aanlevert, worden de noodzakelijke gegevens rechtstreeks opgehaald bij overheidsportalen als MijnOverheid, het UWV, DUO, Mijnpensioenoverzicht en de Belastingdienst. Ook kan de consument direct informatie uit banktransacties ophalen bij de eigen bank en die gegevens rechtstreeks aanleveren.

Het voordeel van brondata is dat de consument niet alle gegevens doorgeeft, inclusief gegevens die je als kredietaanbieder niet mag hebben. Binnen de Ockto-app werken we met vooraf ingestelde filters. Daardoor worden, na toestemming van de consument, alleen die gegevens gedeeld die de kredietverstrekker nodig heeft. Dat is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 


3. Bespaar tijd en kosten

Vaak gaat er veel tijd zitten in het verzamelen van de benodigde informatie om de leenruimte van de klant te bepalen. Zowel kredietnemers als -verstrekkers zijn veel tijd kwijt om de benodigde set gegevens correct en compleet te krijgen. Vervolgens moeten deze gegevens gecontroleerd en beoordeeld worden. Dat maakt de kredietwaardigheidscheck een grote kostenpost voor kredietaanbieders.

Brondata komt niet alleen uit betrouwbare bronnen, maar wordt ook gestandaardiseerd aangeleverd. Dat betekent dat acceptanten veel minder werk hebben aan het controleren of de documenten voldoen aan de eisen en echt zijn. Een te oude loonstrook of bankafschrift ontvangen, is bijvoorbeeld niet meer mogelijk.

Daarnaast kan de inhoudelijke beoordeling op veel punten, dan wel niet volledig, geautomatiseerd worden. Dat betekent een flinke efficiëntieslag voor kredietaanbieders.

 


Meer lezen over een digitaal aanvraagproces?

Wil je weten hoe het digitaliseren van het aanvraagproces voor consumptief kredieten precies in zijn werk gaat? Wij zetten alle stappen en belangrijke informatie op een rij.

>> Lees hoe je kredietaanvragen digitaliseert en vereenvoudigt

 


Hoe is brondata te gebruiken binnen de VFN-gedragscode?

Binnen de leennorm van het VFN is het toegestaan om de leenruimte geautomatiseerd te bepalen met brondata. Door brondata uit betrouwbare overheidsbronnen te combineren met banktransactie-informatie heb je alle benodigde informatie om aan de VFN-leennormen te voldoen. We vertellen je kort hoe dat zit.

Betrouwbare overheidsbronnen en gegevens uit banktransacties


SV-loon als startpunt om het netto-inkomen te bepalen

Binnen de VFN-gedragscode is het toegestaan om het inkomen van een consument te verifiëren met behulp van het SV-loon (het sociale-verzekeringsloon). Dit is het loon waarover de werknemer belastingen en sociale premies betaalt. Dit is dus het brutoloon plus alle vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een dertiende maand en ploegentoeslag.

Als je met brondata via Ockto werkt, wordt het SV-loon ingelezen via het UWV-verzekeringsbericht. Daarin zijn alle fiscaal belaste vergoedingen en inhoudingen al verrekend. Je krijgt dus direct het juiste loon aangeleverd en hoeft dit niet zelf van een loonstrook af te lezen.

 


Kaders VFN-gedragscode

De VFN heeft in zijn gedragscode vastgelegd wat de basisnorm en de leennorm zijn en hoe je het inkomen moet vaststellen. Ook maken zij in deze gedragscode duidelijk uit welke onderdelen het inkomen kan bestaan en wat niet onder inkomen valt. Verder lees je in de gedragscode meer over de omrekening van bruto naar nettoloon. De vastgelegde VFN-normen gelden voor elke kredietwaardigheidscheck.

 


Overige inkomstenbronnen voor leenruimte bepalen

Het SV-loon is de basis om de leenruimte vast te stellen. Maar het is belangrijk om ook aanvullende inkomenscomponenten mee te nemen in de berekening. Ook die vormen van inkomen kun je laten aanleveren als brondata. Vaak gebeurt dat via overheidsbronnen, zoals het UWV-verzekeringsbericht, Mijnpensioenoverzicht.nl, de definitieve aangifte inkomstenbelasting of via banktransacties (die Ockto dankzij de PSD2-vergunning mag ophalen).

Denk bij overige inkomstenbronnen aan het zzp-inkomen en pensioeninkomen, maar ook aan uitkeringen, toeslagen, alimentatie, kinderbijslag, kindgebonden budget en lijfrente. Ook deze gegevens hoef je niet meer handmatig op te zoeken als je voortaan brondata voor de kredietwaardigheidscheck gebruikt.

Tevreden acceptant


Lasten vaststellen om de leenruimte te bepalen

Ook voor het vaststellen van de lasten zijn met Ockto de benodigde gegevens op te halen uit overheidsbronnen en banktransacties. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Vanuit de overheidsbronnen is te achterhalen of iemand een huur- of koopwoning heeft. De banktransacties geven inzicht in de hoogte van de hypotheekkosten of betaalde huur. Ook de werkelijke hypotheekrenteaftrek is met brondata op te halen.
  • De RDW-informatie in MijnOverheid geeft inzicht in de voer- of vaartuigen die op naam van de aanvrager staan. De PSD2-banktransacties maken het mogelijk om de kosten voor private lease op te halen, net als de kosten voor een eigen bijdrage in de leasekosten.
  • Studieschuld en andere leningen. Ockto kan de aanvrager informatie bij DUO laten ophalen en zo inzicht geven in een eventuele studieschuld. Banktransacties geven inzicht in terugkerende betalingen aan andere kredietverstrekkers.
  • Overige lasten. Andere lasten, zoals kinderopvangkosten of te betalen alimentatie, zijn via de PSD2-banktransacties op te halen. Op die manier is ook de hoogte van een eventuele kinderopvangtoeslag te achterhalen. Ook dit alles is mogelijk via brondata.

 

Ockto app brondata

Ockto als platform voor brondata

Via het platform van Ockto kan een consument op een veilige, snelle en AVG-proof manier persoonlijke informatie verstrekken aan dienstverleners die om deze informatie vragen. Kredietaanbieders kunnen zo op een efficiëntere manier de informatie krijgen die ze nodig hebben voor de kredietbeoordeling. Daarbij zorgt Ockto voor een betrouwbaar proces waarbij je alleen die gegevens krijgt aangeleverd die absoluut nodig zijn.

 


Ontdek welke gegevens je als brondata kunt ophalen

Ben je benieuwd welke gegevens je als brondata kunt opvragen via Ockto? Wil je weten welke voordelen dit biedt voor jouw kredietwaardigheidscheck? Doe de Brondata Check en krijg direct (vrijblijvend!) een helder overzicht van databronnen die Ockto kan ophalen voor jouw organisatie.

 

Doe de Brondata Check!

 
 


Benieuwd hoe brondata voor jou kan werken?

Profielfoto TimOckto helpt je verder!

 

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen over het gebruik van brondata?
Of ben je benieuwd hoe jouw organisatie concurrentievoordeel kan behalen met brondata? 

Plan dan een gratis kennismaking in. We vertellen je graag vrijblijvend meer.