Blog

Hoe digitalisatie woonfraude onder huurders kan verminderen

Voor verhuurders is woonfraude een groeiend probleem. Verhuurders en andere gedupeerden ervaren daar veel nadeel van: qua kosten, verloren tijd en gedoe. Maar wat kun je doen om woonfraude te voorkomen? Processen digitaliseren lijkt daar een goede oplossing voor te kunnen bieden. Hoe zit dat precies?

Hoe kun je woonfraude bestrijden?

Voorbeelden van woonfraude (ook wel “huurfraude”) waar je als verhuurder mee te maken kunt krijgen, zijn niet-toegestane onderverhuur, illegale bewoning of vervalste documenten bij een huuraanvraag. Stuk voor stuk zijn het vormen van fraude die veel gedoe, kosten en soms zelfs een rechtszaak met zich meebrengen. Gelukkig vormt de digitalisering van het screeningsproces een goede manier om fraude te voorkomen. 

Met digitalisering van het aanvraagproces voor een huurwoning kun je veel vormen van woonfraude tegengaan. Zo kun je vervalste documenten er al in het identificatieproces tussenuit vissen of kun je eerdere fraudepatronen gebruiken om nieuwe fraudegevallen te herkennen. 

Hoewel je fraude nooit 100% kunt voorkomen, maakt digitalisering het wel mogelijk om de kans op veel vormen van fraude aanzienlijk te verkleinen. 


Op welke drie manieren helpt digitalisering tegen fraude?

De huurderscreening digitaliseren is sowieso een goede manier om tijd te besparen en mogelijke huurders sneller uitsluitsel te geven. Daarnaast is het een goede manier om fraude effectief te bestrijden. Op de volgende drie manieren helpt digitalisering tegen woonfraude.

1. Brondata maakt nauwkeurige verificatie mogelijk

Dankzij digitale identificatieprocessen kun je de identiteit van de huurder nauwkeurig verifiëren en voorkomen dat iemand vervalste documenten aanlevert. De identificatie van huurders is één van de stappen waarin we het vaakst fraude zien. Denk aan vervalste loonstroken, bankafschriften die niet kloppen of een valse ID-kaart. 

Die vormen van fraude zijn niet mogelijk als je gegevens uit brondata ophaalt. Oftewel: als je deze persoonlijke gegevens (na toestemming van de huurder) rechtstreeks bij de bron ophaalt, bijvoorbeeld bij het UWV of bij Mijn Overheid. Dan is de kans veel kleiner dat je een pand op basis van verkeerde gegevens aan een frauduleuze huurder verhuurt.

De Ockto-app levert deze persoonsgegevens via brondata. Met Ockto haalt de kandidaat-huurder zijn gegevens op bij betrouwbare (overheids)bronnen of bij de bank. Die gegevens worden na de toestemming van de huurder versleuteld naar jou doorgestuurd. Daardoor weet je als verhuurder zeker dat je correcte gegevens krijgt aangeleverd. De kans op identiteitsfraude is daardoor veel kleiner.

2. Je kunt huurders geautomatiseerd screenen

Daarnaast kunnen digitale tools automatische achtergrondcontroles doen bij mogelijke huurders en hun financiële geschiedenis analyseren. Hierdoor kun je risicovolle huurders of personen met een fraudeverleden er automatisch uit filteren. 

Geautomatiseerde screeningsprocessen maken het voor verhuurders mogelijk om betrouwbare huurders sneller door bepaalde stappen van het proces heen te laten gaan en om frauduleuze aanvragen te herkennen en af te wijzen.

Met de Ockto-app kun je een groot deel van het proces geautomatiseerd laten verlopen. Zo kun je direct laten controleren of de huurder op de PEP- of Sanctielijsten voorkomt. Hier hoeft een medewerker zich dus niet over te buigen.

3. Data-analyse helpt woonfraude te voorkomen

Dankzij digitale oplossingen kunnen woningcorporaties grote hoeveelheden gegevens verzamelen en analyseren. Dat is waardevolle informatie om patronen van fraude te herkennen en van die patronen gebruik te maken bij huurderscreening. Dankzij meta-analyse van die gegevens en door technieken voor patroonherkenning te gebruiken, kun je als verhuurder frauduleuze activiteiten sneller en efficiënter opsporen. 

Via digitalisering kun je bijvoorbeeld afwijkende patronen sneller opsporen. Denk aan meerdere mensen die op hetzelfde adres geregistreerd staan of een frequente wisseling van huurders. Door die patronen proactief te monitoren, kun je als verhuurder sneller in actie komen en op tijd erger voorkomen. 

Samengevat: digitalisering helpt woonfraude te bestrijden

De huurdersscreening digitaliseren biedt nieuwe mogelijkheden om woonfraude effectief te bestrijden. Door de identificatie digitaal te laten verlopen, de screening (deels) te automatiseren en data-analyses uit te voeren, kunnen woningcorporaties frauduleuze activiteiten sneller opsporen en daartegen in actie komen. Op die manier helpt een digitaal proces om fraude tegen te gaan en daarmee eerlijke huisvesting te waarborgen.


Ben je benieuwd hoe je jouw proces van huurders screenen kunt digitaliseren en automatiseren? Bekijk ons stappenplan huurderscheck digitaliseren, of boek meteen een kennismaking in. We bespreken graag met je hoe Ockto jouw organisatie werk uit handen kan nemen.

Over Tim Bijvoet

Tim Bijvoet is Sales Manager New Business bij Ockto, waar hij verantwoordelijk is voor het begeleiden van organisaties naar het gebruik van brondata, banktransactiegegevens en identity services via het Ockto platform.

In zijn jaren bij Ockto heeft Tim een diepgaand begrip ontwikkeld van verschillende branches waar klanten persoonsgegevens delen voor tal van use cases.

Heb je een vraag aan Tim? Stel hem via ons contactformulier.