Webinar & video

Hoe documentloos accepteren de standaard wordt: in gesprek met Gert Vasse

Aflevering 2 van de Data Sharing Podcast met Gert Vassen en Hidde Koning


 

Bij het accepteren van nieuwe klanten voor financiële diensten worden vaak nog papieren documenten gebruikt, wat inefficiënt, foutgevoelig en fraudegevoelig is. De oplossing ligt in documentloos accepteren, waarbij gegevens rechtstreeks uit betrouwbare digitale bronnen worden gehaald. Deze methode verhoogt de efficiëntie, vermindert de kans op fraude en waarborgt de privacy van consumenten beter.

In aflevering 2 van de Data Sharing Podcast gaat host Hidde Koning hierover in gesprek met Gert Vasse. Gert is expert op het gebied van digitale klantacceptatie en Commercieel Directeur bij Ockto.

Hij benadrukt dat documentloos accepteren al op grote schaal gebeurt, en de consument dit ook verwacht. Dit blog behandeld de onderwerpen die werden besproken. De volledige aflevering kun je hieronder ook terugkijken of luisteren.

spotify-podcast-badge-blk-grn-165x40US-UK_Apple_Podcasts_Listen_Badge_RGB_062023

Overige podcast platformen

 

Documentloos accepteren kan en gebeurt al op grote schaal

Documentloos accepteren is niet langer een vage belofte voor de toekomst, maar een realiteit die vandaag de dag al op grote schaal wordt toegepast. Bij dit proces worden de benodigde gegevens voor klantacceptatie rechtstreeks uit digitale databronnen gehaald, zonder tussenkomst van fysieke documenten. Deze brondata is afkomstig van betrouwbare instanties zoals de overheid, het UWV en banken.

New call-to-action

Duizenden keren per dag

Gert benadrukt het belang van deze ontwikkeling: "Elke dag worden er echt duizenden klanten op deze manier geaccepteerd in allerlei markten." Met name in sectoren waar van oudsher veel documenten vereist zijn, zoals de hypotheekmarkt, heeft de overstap naar digitale gegevensuitwisseling al stevig voet aan de grond gekregen.

 


“Na een kwartier weet je zeker dat de aanvraag is goedgekeurd en weet de dealer ook zeker dat hij die auto kan leveren”

Gert Vasse, Commercieel Directeur Ockto


 

Beoordeling binnen een kwartier

Andere markten waar documentloos accepteren al veelvuldig gebruikt wordt zijn de consumptief krediet sector en bij private lease van een auto. Gert: “Op het moment dat je een huis koopt heb je al veel voordeel om dat documentloos te doen. Maar er is niet zo'n tijdsdruk. In de automarkt is dat totaal anders. Die hebben een beperkte voorraden auto’s die ze zo snel mogelijk aan de consument willen leveren. Dus je hebt daar gewoon een heel lean proces nodig.”

De autosector wil de beoordeling van een lease-aanvraag in een kwartier doen. Gert licht toe: “Dat betekent dat de consument vijf minuten bezig is om die data te delen. En vervolgens heeft de leasemaatschappij maximaal 10 minuten om dat te beoordelen. Al dan niet via Straight Through Processing. Dan weet je na een kwartier zeker dat de aanvraag is goedgekeurd en weet de dealer ook zeker dat hij over twee weken die auto kan leveren.

Lees ook: 
Case study Toyata Louwman Financial Services"Ik wilde dat een lease-aanvraag binnen 15 minuten geaccepteerd kon worden"

 

De voordelen van deze evolutie zijn evident. Digitale gegevens kunnen sneller en efficiënter verwerkt worden dan fysieke documenten, waardoor het acceptatieproces een stuk vlotter verloopt. Bovendien is de kans op fouten kleiner wanneer informatie rechtstreeks uit de bron wordt gehaald. Hoewel documentloos accepteren in sommige markten nog in de kinderschoenen staat, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat het ook daar de norm wordt.

 


Accepteren zonder menselijke tussenkomst is mogelijk, en wordt steeds gebruikelijker

Een logische vervolgstap in de evolutie van documentloos accepteren is het automatiseren van het beslissingsproces. Waar voorheen een acceptant handmatig de aangeleverde gegevens moest beoordelen, kan dit nu steeds vaker geautomatiseerd gebeuren via ' Straight Through Processing’, ook wel STP genoemd.

 

Straight Through Processing

Hierbij worden beleid, acceptatienormen en wet- en regelgeving die van toepassing zijn omgezet in zogenaamde business rules. Deze geavanceerde bedrijfsregels en algoritmes worden vervolgens gebruikt om de geverifieerde gegevens uit brondata te analyseren en direct tot een besluit te komen.

 


“Bij Straight Through Processing zal de acceptant van de toekomst eigenlijk meer een data-analist worden.”

Gert Vasse, Commercieel Directeur Ockto


 

Gert legt uit hoe dit proces werkt: "Bij Straight Through Processing zal de acceptant van de toekomst eigenlijk meer een data-analist worden, die nog controleert en uitzonderingen behandelt. Het mid-office systeem toetst de gegevens en komt zo tot een geautomatiseerde beslissing. Als alle vinkjes op groen staan kan je in feite real-time accepteren. Of het systeem zegt; 90% van de regels zijn allemaal automatisch goed. Maar beste acceptant, wil je nog even naar deze vijf punten kijken.”

Hoewel een menselijke acceptant vooralsnog betrokken blijft voor controle en uitzonderingen, zal de noodzaak voor handmatige interventie naar verwachting steeds verder afnemen.

Deze ontwikkeling biedt voordelen voor alle partijen. Consumenten profiteren van een snellere afhandeling, terwijl dienstverleners hun acceptatieproces verder kunnen stroomlijnen en efficiënter maken. Naarmate de technologie verder evolueert en de betrouwbaarheid van brondata toeneemt, ligt het in de lijn der verwachting dat geautomatiseerde besluitvorming op basis van geverifieerde data de norm wordt.

 

Lees ook: Blog 10 inzichten uit de rondetafel STP accepteren private lease en consumptief krediet

 


Bij digitale gegevensuitwisseling neemt de kans op fraude af

Een belangrijk voordeel van documentloos accepteren is de verminderde kans op fraude. Bij het traditionele proces, waarbij fysieke documenten worden aangeleverd, is het relatief eenvoudig om gegevens te manipuleren of vervalsen. Denk aan het aanpassen van salarisstroken of bankafschriften om een gunstiger beeld te schetsen.

 


“De consument haalt die data wel zelf digitaal op maar kan daar geen wijzigingen in aanbrengen.”

Gert Vasse – Commercieel Directeur Ockto


 

 

Dit risico wordt grotendeels ondervangen door het gebruik van brondata. Gert legt uit: “De consument haalt die data wel zelf digitaal op maar kan daar geen wijzigingen in aanbrengen om het er anders uit te laten komen dan wat het is.”

 

Lees ook: Op welke drie manieren helpt digitalisering tegen fraude?

 

De gegevens worden rechtstreeks en ongewijzigd van de bron naar de dienstverlener gestuurd, waardoor de integriteit gewaarborgd blijft. Bovendien biedt digitale gegevensuitwisseling de mogelijkheid om extra controles uit te voeren door verschillende databronnen met elkaar te vergelijken en eventuele discrepanties snel te signaleren.

 

Afschrikkend effect op fraudeurs

Uit de praktijk blijkt dan ook dat documentloos accepteren een afschrikkend effect heeft op potentiële fraudeurs. Het risico op ontdekking is immers vele malen groter dan bij het aanleveren van vervalste papieren documenten. Hoewel fraude nooit volledig uit te sluiten is, biedt deze innovatieve methode dus een belangrijke extra drempel tegen gegevensmisbruik.

 


Digitaal gegevens delen verbetert privacy

Hoewel critici vaak privacy-risico's aanvoeren als argument tegen digitale gegevensuitwisseling, blijkt in de praktijk juist het tegenovergestelde waar. Gert benadrukt: "Wet- en regelgeving en gemak komen hier heel makkelijk bij elkaar, omdat je juist met brondata heel exact kunt bepalen dat je alleen maar ontvangt wat je mag en wil hebben."

Bij documentloos accepteren behoudt de consument zelf de controle over welke gegevens hij deelt. Per aanvraag kan hij beslissen of hij informatie beschikbaar stelt en aan welke dienstverlener. Daarnaast zorgt de geautomatiseerde gegevensuitwisseling ervoor dat er nooit méér data wordt gedeeld dan strikt noodzakelijk. De uitvraag kan veel specifieker en gerichter gebeuren dan bij het traditionele proces, waarbij consumenten vaak complete dossiers moesten overleggen.

 


Eenvoudiger voldoen aan de AVG

Bovendien is het hele proces van documentloos accepteren onderworpen aan strenge privacywetgeving. Dienstverleners zijn vanuit de AVG verplicht de uitvraag van persoonsgegevens tot een minimum te beperken en mogen alleen data opvragen die echt nodig is voor de betreffende dienst.

 


“Een document met BSN werd eerder nog wel eens lacherig over gedaan. Dat is tegenwoordig echt not doen.”

Gert Vasse – Commercieel Directeur Ockto


 

 

Bij veel organisaties lopen er allerlei acties om in gevallen waarbij er te veel gegevens verkregen zijn, dit op te lossen. Dat kun je achteraf doen door je database op te schonen of documenten te blurren. Maar je kunt het veel beter aan de poort filteren.

Een mooi voorbeeld hiervan is het BSN. Gert: “Een paar jaar geleden werd er nog wel eens lacherig gedaan. Van ‘haha ik heb hier een document, er staat een BSN op’. Maar dat is echt not done tegenwoordig.”

Digitale gegevensuitwisseling maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de AVG, doordat altijd duidelijk is waar de data vandaan komt en met welk doel deze is verzameld.

Zo biedt documentloos accepteren door de combinatie van gerichtere gegevensuitvraag, strikte privacywaarborgen en controle bij de consument juist een betere bescherming van persoonsgegevens dan het traditionele papieren proces.

 

Lees ook: Hoe haalt Ockto AVG proof data op bij overheidsbronnen & banken?

 


Documentloos accepteren is de toekomst, maar niet verplicht

De voordelen van documentloos accepteren zijn onmiskenbaar, maar betekent dit dat digitale gegevensuitwisseling op termijn de enige optie wordt? Gert: “Nee, niet verplicht. Maar daar zie je wel een hele mooie trend in.”

 

Europese doelstellingen digitaal vaardige burgers

De Europese Commissie heeft het Digital Decade policy programme opgesteld. Hierin staat dat 80% van de bevolking in 2030 digitaal vaardig moet zijn. Nederland heeft dat doel nu al bereikt. Uit onderzoek blijkt dat momenteel zo'n 80% van de bevolking digitaal vaardig genoeg is om zijn gegevens online te delen. Voor deze meerderheid zal documentloos accepteren steeds vaker de voorkeur hebben.

Toch is er ook een kleinere groep die moeite heeft met deze ontwikkeling, zoals ouderen of mensen met beperkte digitale vaardigheden. Gert erkent het belang van keuzevrijheid: "80% van je klanten verwacht gewoon dat je een digitaal proces hebt. Dus dat je ook met brondata dingen doet. Dat moet je respecteren. Dat betekent dat dat je default inrichting moet zijn. Maar je moet ook zeker nog een alternatieve flow hebben voor kwetsbare groepen die dat niet kunnen of niet willen."

 

Uitsluiting op digitale vaardigheden niet toegestaan

Hoewel het gebruik van digitale oplossingen sterk gestimuleerd wordt, is er geen verplichting om hiermee te werken. Dienstverleners moeten altijd een alternatief bieden voor wie niet digitaal kan of wil aanleveren. Het is belangrijk dat zij oog houden voor deze kwetsbare groep en blijven voorzien in persoonlijke begeleiding of papieren formulieren. Uitsluiting op basis van iemands digitale vaardigheden is niet toegestaan.

Dat neemt niet weg dat documentloos accepteren hard op weg is om de standaard te worden. Naarmate meer sectoren de mogelijkheid tot digitale gegevensuitwisseling bieden, zal de vraag hiernaar alleen maar toenemen. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de invoering van de Europese digitale identiteit en ID-wallets, waarmee consumenten nog meer controle krijgen over hun gegevens en deze selectief kunnen delen met dienstverleners.

 

Lees ook: Alles wat je over de Europese Digitale Identiteit moet weten

 

De voordelen van documentloos accepteren op het gebied van snelheid, gemak en veiligheid zijn simpelweg te groot om te negeren. Wel is het zaak dat dienstverleners hun processen zo inrichten dat er altijd ruimte blijft voor maatwerk en persoonlijke ondersteuning. Alleen zo kan de transitie naar digitale gegevensuitwisseling op een inclusieve en klantvriendelijke manier verlopen.


 

 

Over Hidde Koning

Hidde Koning is Director Business Development bij Ockto en vanuit die rol verantwoordelijk voor marketing, sales en nieuwe markten. Hidde heeft een achtergrond in verschillende strategische en commerciële rollen bij financiële dienstverleners en FinTechs. Tot eind 2022 was hij founder en CEO van Open Banking platform Bittiq. Na de overname van Bittiq door Ockto richt hij zich nu op de uitrol van de bredere Ockto proposities naar nieuwe klanten, markten en partners.